Villkor

Katter som lämnas in till Svalåkra Kattpensionat ska givetvis vara friska från smittsamma sjukdomar när de kommer hit.  Har din katt minsta symtom såsom nysning eller kräkning kan den tyvärr inte lämnas här hos oss då risken är väldigt stor att den smittar ner de andra katterna som vistas här.

I dagsläget tar jag inte heller emot katter som medicineras med läkemedel.

(Undantag p-piller)

Inför vistelse på pensionatet gäller även följande:

  • Full vaccinering mot kattpest och kattsnuva är ett krav.

  • Vaccineringen får inte vara äldre än ett år.

  • Vaccinationsintyg ska visas upp när katten lämnas på pensionatet.

  • Katter som går ute ska behandlas med Frontline (eller motsvarande medel) och vara avmaskade före vistelse på pensionatet.

  • Både hanar och honor ska vara kastrerade. Katter kan ges p-piller (förutsatt att man kan ge dem det utan problem) eller vara chipkastrerade.